• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 
Na spotkaniach z pracownikami: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Głównego Urzędu Statystycznego, banków, sądów,  planistów pracowników kancelarii prawnych, księgowych, biegłych rewidentów, audytorów  itp. będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

Wybierając naukę w zawodzie technika ekonomisty poznasz podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, nauczysz się prowadzenia 
księgowości metodą tradycyjną i komputerową, a także zdobędziesz wiadomości i umiejętności związane z organizacją i techniką pracy biurowej

Powoduje to Twoja konkurencyjność na rynku pracy, gdyż elastycznie dostosujesz się do nowych wyzwań poprzez specjalizację. Umożliwia także naukę języków obcych, w tym jednego języka obcego zawodowego. Języki obce do wyboru - jeden kontynuacja języka obcego nauczanego w gimnazjum.

 

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i 
umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.