Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Państwa placówki oświatowej na Wirtualny Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 marca 2021 r. (tj. środa) w godz. 9:00 – 17:00 na stronie www.up.krakow.pl (platforma MS Teams oraz relacja na żywo).  Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego, 17 marca 2021 roku, uczniowie będą mogli się zapoznać z szeroką ofertą edukacyjną Uniwersytetu na rok akademicki 2021/2022, a także uzyskać informacje dotyczące kierunków studiów, […]

STYPENDIUM PREMIERA DLA UCZENNICY TECHNIKUM W SZCZUROWEJ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Te kryteria spełniła w naszej szkole uczennica z klasy III Technikum Handlowego – Emilia Wąsik, uzyskując średnią ocen 4,94. […]

Egzaminy z kwalifikacji

Coraz więcej szkół oraz nauczycieli linkuje do naszego serwisu ze swoich stron internetowych. Jeśli również Państwo zechcą umieścić link do portalu www.kwalifikacjewzawodzie.pl na swoich stronach szkolnych, prywatnych, czy innych portalach edukacyjnych, można użyć odnośnika tekstowego lub pobrać i wykorzystać poniższe logo, lub kod QR. Powstał w celu wspomagania nauki z przedmiotów zawodowych w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, Technikach oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Na dzień dzisiejszy w zakładce “EGZAMINY online” dostępne są testy egzaminacyjne ze wszystkich kwalifikacji, które […]

Informacja dotycząca wyników egzaminów zawodowych 2020

Uczniowie ZS Szczurowa otrzymają wyniki egzaminu 20.03.2020 roku poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym.   Więcej informacji pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200318_Informacja_Wyniki_EPKwZ.pdf

Informacje CKE odnośnie egzaminów zawodowych 2020

Informacje o egzaminie –kliknij aby otworzyć Komunikat o przyborach do części pisemnej –kliknij aby otworzyć Komunikat o przyborach do części praktycznej –kliknij aby otworzyć Przybory, które obowiązują na egzaminie pisemnym z kwalifikacji AU.20;TG.14; T. 13; T.14 to długopis z czarnym tuszem oraz może być kalkulator prosty. Przybory, które obowiązują na egzaminie praktycznym z kwalifikacjiTG.14; T. 13; T.14 to długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty,ołówek, linijka, temperówka. Na egzamin proszę się zgłosić […]

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. […]

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Szczurowej Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana/ Ucznia danych osobowych jest Dyrektor […]

Zgoda na publikację wizerunku – serwis facebook

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14,32-820 Szczurowa mojego wizerunku utrwalonego podczas ………………………………………………………………….   w dniu ………………., którego byłam/em uczestnikiem, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.pl/Zespół-Szkół-w-Szczurowej w celu promocji szkoły Zespół Szkół w Szczurowej pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą […]

Zgoda na publikację wizerunku – serwis szkoły

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE SZKOŁY  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa wszelkich materiałów przedstawiających wizerunek mojego dziecka: ….………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na stronie społecznościowej w serwisie facebook pod adresem www.zsszczurowa.edu.plw celu promocji szkoły. Zespół Szkół w Szczurowej pragnie poinformować, że serwery serwisu facebook znajdują się poza granicami Unii Europejskiej, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony […]