Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Państwa placówki oświatowej na Wirtualny Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 marca 2021 r. (tj. środa) w godz. 9:00 – 17:00 na stronie www.up.krakow.pl (platforma MS Teams oraz relacja na żywo).  Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego, 17 marca 2021 roku, uczniowie będą mogli się zapoznać z szeroką ofertą edukacyjną Uniwersytetu na rok akademicki 2021/2022, a także uzyskać informacje dotyczące kierunków studiów, […]

STYPENDIUM PREMIERA DLA UCZENNICY TECHNIKUM W SZCZUROWEJ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Te kryteria spełniła w naszej szkole uczennica z klasy III Technikum Handlowego – Emilia Wąsik, uzyskując średnią ocen 4,94. […]

KOMUNIKAT – ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18 STYCZNIA 2021 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACJA ZAJĘĆ  OD 18 STYCZNIA 2021 r. W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUROWEJ Od 18 styczna 2021 r. nauka w Zespole Szkół w Szczurowej nauka odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. W klasie 3 technikum są zorganizowane zajęcia stacjonarne z przedmiotów zawodowych (czwartek) w wymiarze 9 godzin lekcyjnych. W klasie 4 technikum są zorganizowane konsultacje grupowe z przedmiotów maturalnych (czwartek, piątek) w grupie do 10 osób. Udział […]

KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W STYCZNIU 2021

Terminy przeprowadzania egzaminów: 11 stycznia, godz. 9.00 – część praktyczna TG.14 11 stycznia, godz. 13.00 – część praktyczna TG.15 12 stycznia, godz. 10.00 – część pisemna TG.14 12 stycznia, godz. 10.00 – część pisemna AU.20 12 stycznia, godz. 10.00 – część pisemna MG.18 12 stycznia, godz. 12.00 – część pisemna TG.15 12 stycznia, godz. 12.00 – część pisemna AU.25 15 stycznia, godz. 9.00 […]

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanejz zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowanygłównie do rodziców. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz prowadzenie zajęć wplacówkach oświatowych w systemie zdalnym dotarcie do jak największejgrupy odbiorców możliwe jest jedynie poprzez umieszczenia spotów nastronach internetowych instytucji działających na rzecz […]

NPP i NPO / Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie e-informatorów […]

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZUROWEJ PO RAZ TRZECI NA STAŻU W AUSTRII

W  październiku 2020 roku  uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Szczurowej odbywali  staż  w Austrii  w  ramach projektu  ERASMUS + ,  mobilność osób  uczących  się  i  kadry w  ramach  kształcenia  zawodowego . Tytuł projektu ‘’Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w  przedsiębiorstwach w Austrii ‘’  Do  wyjazdu  zakalikowano  15 uczniów  klasy  trzeciej  i  1  […]