UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZUROWEJ PO RAZ TRZECI NA STAŻU W AUSTRII

W  październiku 2020 roku  uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Szczurowej odbywali  staż  w Austrii  w  ramach projektu  ERASMUS + ,  mobilność osób  uczących  się  i  kadry w  ramach  kształcenia  zawodowego . Tytuł projektu ‘’Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w  przedsiębiorstwach w Austrii ‘’  Do  wyjazdu  zakalikowano  15 uczniów  klasy  trzeciej  i  1  […]