Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
w Szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół w Szczurowej

 • Technikum:
 • 2 listopada (poniedziałek)
 • 5 stycznia (wtorek)
 • 11 stycznia (poniedziałek)
 • 12 stycznia (wtorek)
 • 15 stycznia (piątek)
 • 4 maja (wtorek)
 • 5 maja ( środa)
 • 6 maja (czwartek)
 • 4 czerwca ( piątek)
 • Branżowej Szkoła I stopnia
 • 2 listopada ( poniedziałek)
 • 5 stycznia (wtorek)
 • 12 stycznia (wtorek)
 • 4 maja (wtorek)
 • 4 czerwca ( piątek)