W związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w Zespole Szkół w Szczurowej zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 21-22 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum
  • 22 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia