• Od 26 października do 8 listopada 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia stacjonarne w szkole. Nauka odbywa się
    z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – nauka zdalna.
  • Dokształcanie turnusowe dla II stopnia ( klasy 2 Bp oraz 2 Bg) realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSBiT w Brzesku oraz Zespół Szkół w Czchowie zostaje zawieszone z dniem 26 października. Zajęcia 24 października zostaną realizowane zgodnie z planem. Od 26 października uczniowie tych klas kontynuują naukę zdalną w swoich macierzystych szkołach.
  • Uczniowie klasy 3T realizujący praktyki zawodowe, ostatni tydzień praktyki kontynuują zdalnie ( pracodawcy zlecą wykonanie zadań w domu – np. metoda projektu).
  • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  • Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji ustalonym 7 września 2020 r.
  • Wszelkie zmiany i szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.