Kurs florystyczny

Opublikowano w Modernizacja kształcenia

Obecnie w szkole trwa 30 godzinny kurs florystki sfinansowany z funduszy unijnych. Projekt relizowany  w Powiecei Brzeskim nosi nazwę: projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszej szkole 10 osób uczy się sztuki układania kwiatów i pracy z bukietami, wiązankami. Ponadto młodzież nauczyła się eleganckiego pakowania prezentów oraz inych niezbędnych umiejętności potrzebnych w pracy florysty. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem dziewcząt, które chętnie w nich biorą aktywny udział.

Zdjęcie użytkownika Piotr Janczak.

Zdjęcie użytkownika Piotr Janczak.

Zdjęcie użytkownika Piotr Janczak.

Zdjęcie użytkownika Piotr Janczak.

więcej foto : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506766213016050&set=pcb.506767339682604&type=3&theater

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT