Zgoda na publikację wizerunku - strona www szkoły

Opublikowano w RODO

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez …………………………………………… (nazwa i adres Instytucji) mojego wizerunku utrwalonego podczas …………………………………………………………………. (można też dopisać inne dane, np. imię, nazwisko)  w dniu ………………., którego byłam/em uczestnikiem, na stronie ............................................. w celu………………………………………………………. (np. ogłoszenie wyników konkursu, promocja biblioteki, itp.)

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT