• Walentynki 2016

 • Konkurs o NATO i UE

 • Targi Edukacyjne

 • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

Od stycznia  do grudnia  2017 roku  16 uczniów  Zespołu  Szkół w Szczurowej uczestniczyło w Programie  ‘’SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY ‘’ , który był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  . Miał on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych  pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w  szkole.

             Młodzież  z Zespołu Szkół w Szczurowej uczestniczyła  aktywnie w zajęciach badmintona , gdzie na hali sportowej pod okiem nauczyciela  doskonaliła technikę i taktykę tej  popularnej wśród dzieci i młodzieży gry ,  w którą można  grać  na hali sportowej , boisku na wolnym powietrzu , wreszcie na podwórku obok domu .

             Efektem tych zajęć były wysokie miejsca uczennic i uczniów szkoły w zawodach powiatowych i awans na zawody wojewódzkie. Oprócz korzyści sportowych , zdrowotnych ,szkoła otrzymała z Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego , który koordynował ten program sprzęt sportowy w postaci piłek  do różnych dyscyplin sportowych.

           Celem programu było

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym

     profilaktyka nadwagi i otyłości;

 1. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 2. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

    i młodzieży;

 1. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych

    i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 2. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 3. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 4. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 sks1