Informujemy, że turnus stopnia drugiego zostanie realizowany w formie nauczania zdalnego poprzez lekcje online na platformie microsoft times od 2 listopada do 6 listopada zgodnie z planami lekcji opublikowanymi na stronie CKZ. Loginy i hasła zostaną przesłane na dziennik elektroniczny.