• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

ore.jpg

5 lipca 2017 roku odbyło się w Warszawie seminarium podsumowujące testowanie programów doradztwa edukacyjno—zawodowego przygotowanych w projekcie „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Uczestniczyły w nim dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej Pani Jolanta Gola-Styrna oraz koordynatorka projektu w szkole Pani Dorota Bolek. Program był realizowany w ramach osi priorytetowej II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Finansowany z Funduszy Europejskich projekt obejmował 26 placówek z całej Polski: dwanaście gimnazjów, cztery zasadnicze szkoły zawodowe, cztery technika, cztery licea ogólnokształcące oraz dwie szkoły policealne. Zespół Szkół w Szczurowej przystępując do programu w roku szkolnym 2016/2017 miał za zadanie przetestować podstawy programowe określające cele ogólne i szczegółowe doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z materiałami towarzyszącymi: słownikiem pojęć, źródłowymi koncepcjami teoretycznymi, rekomendowanymi metodami i technikami oraz przykładowymi scenariuszami zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań Rady Pedagogicznej i innych działań doradczych.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron dziękując dyrektorom szkół za zgłoszenie placówek do programu oraz tutorom za przeprowadzenie i koordynowanie testowania, podkreśliła jednocześnie wagę tej współpracy. Na podstawie działań, przeprowadzonych między innymi w Zespole Szkół w Szczurowej, zostały bowiem przygotowane rekomendacje do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego oraz wypracowano wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. Zostaną także przeprowadzone seminaria dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki przygotowujące ich do wdrożenia programów doradztwa, a przetestowane materiały będą wsparciem dla szkół i placówek w wywiązywaniu się z nałożonych rozporządzeniami obowiązków. Dzięki uczestnictwu Zespołu Szkół w Szczurowej w projekcie, nauczyciele tej placówki będą również w pierwszej kolejności otrzymywać materiały wspomagające kształcenie w zakresie doradztwa zawodowego przygotowywane przez ekspertów ORE.

tekst i foto : mgr Dorota Bolek