• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

Witamy wszyscy niepodległość

I jedenasty listopada(…)”

„Ojczyzna wolna” Ryszard Przymus

W tym roku jedno z najważniejszych dla Polaków świąt – Święto Niepodległości – wypadło w sobotę, dlatego młodzież z Zespołu Szkół w Szczurowej obchodziła je dzień wcześniej – w piątek, 10-tego listopada. Uroczysta akademia została przygotowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Czytelnictwa i Sportu. To właśnie tu, na sali widowiskowej zgromadziła się młodzież, grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Wcześniej jednak, na szczurowskim rynku, miał miejsce uroczysty apel , a delegacje szkół i urzędów składały wiązanki pod pomnikiem poległych za Ojczyznę. Po nim, w kościele parafialnym, została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której modlono się za Ojczyznę i poległych w jej obronie patriotów.

Przedstawienie skupiało jak w soczewce najbardziej istotne dla Polski wydarzenia, pokazywało, że nawet, gdy Polski nie było na mapie, to istniała ona w sercach Polaków, dzięki czemu udało się ocalić pojęcie narodu… Mimo wielu trudnych momentów w dziejach i bezwzględnych represji, Polacy nie poddawali się i do ostatniej kropli krwi walczyli za Ojczyznę.

Publiczność z niezwykłą uwagą i zainteresowaniem przyjęła widowisko, w którym sceny odgrywane przez młodych aktorów przeplatały się z gruntownie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi obfitującymi w oryginalne zdjęcia i nagrania filmowe z historii Polski.

W akademii, podobnie jak w życiu naszej Ojczyzny, przeplatały się momenty tragiczne, ukazane z należytym im patosem, powagą i w sposób skłaniający do refleksji, z chwilami radosnymi i beztroskimi. Do tych drugich należy pierwsza dekada 20-lecia międzywojennego; rozwój kultury i sztuki, nowe wynalazki, zamiłowanie do kawiarni , gdzie toczyło się życie kulturalne, rozwijały talenty kabaretowe i muzyczne.

Na wyjątkowość przedstawienia wpłynęły też przemyślana scenografia i kostiumy.

Nad młodzieżą przygotowującą obchody tego wyjątkowego święta czuwali: mgr Iwona Nowak – Bodzioch i mgr Martyna Wąsik oraz mgr Damian Latocha (prezentacje i zaplecze multimedialne), a także mgr Dagmara Madej (opieka nad delegacją SU, pocztem sztandarowym, ćwiczenie recytacji ), dr płk Józef Halik (nauka musztry, wskazówki dla pocztu sztandarowego).

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej. 

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół w  Szczurowej.