• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

 

sdk1 

Dnia 29 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół w Szczurowej odbył się konkurs o tytuł „Szkolnego Mistrza SUDOKU”.

Celem konkursu było:

  • zachęcenie wszystkich uczniów do rozwiązywania łamigłówek matematycznych,

  • pobudzenie aktywności umysłowej uczniów,

  • konstruowanie przez ucznia różnych schematów rozumowania,

  • kształtowanie u uczniów myślenia twórczego i rozwijania oryginalności,

  • umiejętność dokonywania w tym samym czasie analizy i syntezy danego zadania.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży - zadania rozwiązywało 17 uczestników.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

W I etapie uczniowie otrzymali do rozwiązania dwa diagramy, na poziomie „łatwym” i „średnim”, w II etapie uczniowie otrzymali tylko jedną planszę do rozwiązania, na poziomie „trudnym”.
Rozwiązanie SUDOKU polegało na właściwym wpisaniu do diagramu brakujących cyfr. Przy ich wpisywaniu obowiązywała następująca zasada: w każdym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3 x 3 kratki musiały znaleźć się wszystkie cyfry od 1 do 9 (cyfry w rzędzie, w kolumnie, w małym kwadracie nie mogą się powtarzać).

Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradzili sobie:

Łukasz Kozik kl. 4T ( 47 pkt ) – I miejsce

Katarzyna Czaja kl. 2T ( 28 pkt ) – II miejsce

Karolina Golonka kl. 4T ( 28 pkt ) – II miejsce

Justyna Świątek kl. 4T ( 26 pkt ) – III miejsce

Wyróżnienie dla Kingi Drabant kl. 2T ( 23 pkt ).

 

 

 

tekst i foto: mgr Paulina Wnęk