• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

 

W październiku ubiegłego roku w ZS w Szczurowej odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Jasnogórska Królowa Polski - w trzechsetną rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”.

Celem tego konkursu była popularyzacja wiedzy na temat jasnogórskiego klasztoru Ojców Paulinów, jego historii, a także historii Polski, której dzieje wielokrotnie wiązały się z Jasną Górą.

Szczególną okazją do zorganizowania tego konkursu była trzechsetna rocznica koronacji częstochowskiego wizerunku Matki Bożej.

W szkolnym etapie udział wzięło siedmioro uczniów: z 4T Marcelina Kowalczyk, Aleksandra Stańczyk i Ewa Kozak; z 3T Anita Bratko; z 1T Natalia Tyl i Natan Gaul. Najlepsze wyniki uzyskały Marcelina Kowalczyk (65 pkt), Aleksandra Stańczyk (64 pkt) i Anita Bratko (50 pkt).

Za udział w tym konkursie Zespół Szkół w Szczurowej otrzymał pamiątkową tabliczkę z wizerunkiem Matki Bożej.