• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W ZESPOLE SZKÓŁ

SESJA CZERWIEC-LIPIEC

CZĘŚĆ PISEMNA

  • 19.06.2018, godz. 10.00 - KWALIFIKACJA A.18, KWALIFIKACJA T.13

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przyjście pół godziny wcześniej oraz zabranie dokumentu tożsamości i czarnego długopisu (pisaka). Można zabrać kalkulator prosty.

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • 26.06.2018, godz. 9.00 - KWALIFIKACJA T.13.

  • 26.06.2018, godz. 13.00 - KWALIFIKACJA T.14.

  • 27-29.06.2018 - KWALIFIKACJA A.18 – egzaminy w godzinach: 8.00, 12.00, 16.00
    (zgodnie z przedstawionym harmonogramem).

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przyjście pół godziny wcześniej oraz zabranie dokumentu tożsamości i czarnego długopisu.