Dnia 15 października 2020 roku w Zespole Szkół w Szczurowej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względu na panującą pandemię zrezygnowano z uroczystej akademii, w której zawsze brała udział cała społeczność szkolna.

W pierwszej części spotkania uczniowie klasy 4t pod opieką Pani Doroty Bolek, przedstawili krótki program edukacyjno-organizacyjno-wychowawczy pod nazwą: „Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to potrafi udawać, że wszystko wie”. Następnie nauczyciele zostali zapoznani z najnowszymi trendami bardzo „cool” mody nauczycielskiej 😊.

Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty, dziękując za poświęcenie, czas i cierpliwość, za przekazywaną wiedzę, za gorące serca i pomocne dłonie.

Po przedstawieniu głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Gola-Styrna, która złożyła serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej, podziękowała nauczycielom za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodzieży oraz wręczyła Nagrody Dyrektora. W tym roku uhonorowani zostali: Pani Dorota Bolek, Pan Paweł Płoskonka, Pani Paulina Grzywińska, Pani Katarzyna Pawlik oraz Pani Małgorzata Wojnicka.