Odbiór świadectw maturalnych

KOMUNIKAT! Wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane od poniedziałku 5 lipca 2021 r od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszam po odbiór świadectw.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół w Szczurowej

Dnia 25 czerwca w Zespole Szkół w Szczurowej odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W tym szczególnym czasie, ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie zorganizowano tradycyjnej, uroczystej akademii dla wszystkich uczniów. W ustalonych terminach i w różnych salach, odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami, podczas których uczniom wydawane były świadectwa. Pani Dyrektor Jolanta Gola-Styrna wręczyła nagrody książkowe, listy gratulacyjne i dyplomy, podsumowując osiągnięcia […]

Egzamin zawodowy

W dniach 22-30 czerwca przeprowadzany jest egzamin zawodowy dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Szczurowej: Technikum – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.14, TG 15, AU.20 Technikum – w części pisemnej w kwalifikacji AU.25 Branżowa Szkoła I stopnia – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.05, TG.04, AU.20. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/21

25 czerwca 2021 r. (piątek) 8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Szczurowej 9.00 – wręczenie świadectw i nagród uczniom klasy I oraz 3 Branżowej Szkoły I stopnia w salach lekcyjnych, 10.00 – wręczenie świadectw i nagród uczniom klasy3T Technikum w sali lekcyjnej, 10.00 – wręczenie świadectw i nagród uczniom klasy IIA, IIB Branżowej Szkoły I stopnia w salach lekcyjnych. Przypominam uczniom o założeniu odświętnego (galowego) stroju i zachowaniu […]

KOMUNIKAT

W związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w Zespole Szkół w Szczurowej zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21-22 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum 22 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W CZERWCU 2021 Egzamin przeprowadzany jest dla następujących szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół: Technikum – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.14, TG 15, AU.20 Technikum – w części pisemnej w kwalifikacji AU.25 Branżowa Szkoła I stopnia – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.05, TG.04, AU.20 Terminy przeprowadzania egzaminów przeprowadzonych na terenie szkoły: 21 czerwca, godz. 9.00 – część […]

Komunikat

4 czerwca 2021 r. nasza szkoła nie będzie pracować.