W dniach 22-30 czerwca przeprowadzany jest egzamin zawodowy dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Szczurowej:

  • Technikum – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.14, TG 15, AU.20
  • Technikum – w części pisemnej w kwalifikacji AU.25
  • Branżowa Szkoła I stopnia – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.05, TG.04, AU.20.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!