GŁOSUJ Z NAMI!

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

FACHOWCY W SWOJEJ BRANŻY

Fundusze Europejskie są w Małopolsce

https://www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl/glosowanie/powiat-brzeski/podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-brzeskim

Głos możesz oddać do 3 listopada 2021 r.