Czy tłumacz przysięgły w Warszawie może potwierdzić autentyczność dokumentów zagranicznych?

Tłumacz przysięgły w Warszawie nie może potwierdzić autentyczności dokumentów zagranicznych. Tłumacze przysięgli mają uprawnienia jedynie do tłumaczenia dokumentów z jednego języka na drugi, potwierdzając zgodność tłumaczenia z oryginałem. Oznacza to, że jeśli masz dokument zagraniczny, który musi zostać zweryfikowany, potrzebujesz innego organu lub instytucji, która ma takie uprawnienia, jak ambasada danego kraju lub konsulat. Na przykład, jeśli masz dyplom szkolny z zagranicy i chcesz go zatwierdzić w Polsce, będziesz musiał skontaktować się z odpowiednią placówką konsularną.
Sitemap