Czy tłumacz przysięgły w Warszawie może złożyć przysięgę przed konsulem danego kraju?

Tłumacz przysięgły w Warszawie nie może złożyć przysięgi przed konsulem danego kraju. Tłumacz przysięgły może działać tylko w granicach swojego kraju, czyli w tym przypadku Polski. Na przykład, jeśli taki tłumacz ma przysięgę w Polsce, może tłumaczyć dokumenty oficjalne na język polski lub inny język w Polsce, ale nie ma uprawnień, aby działać jako tłumacz przed konsulem innego kraju.
Sitemap