Czy tłumacz przysięgły w Warszawie może złożyć przysięgę w ambasadzie danego kraju w Polsce?

Nie, tłumacz przysięgły z Warszawy nie może złożyć przysięgi w ambasadzie innego kraju w Polsce. Tłumacz przysięgły ma uprawnienia tylko w Polsce, więc jego praca i przysięga obowiązują tylko tutaj. To znaczy, że nie może oficjalnie tłumaczyć lub złożyć przysięgi w ambasadzie innego kraju, nawet jeśli to jest w Polsce. Na przykład, jeśli tłumacz przysięgły Anna została w Polsce zaprzysiężona, to znaczy, że może działać tylko w granicach Polski i nie może legalnie działać w ambasadzie Hiszpanii w Polsce.
Sitemap