Czy tłumacz przysięgły w Warszawie może złożyć przysięgę w obecności konsula honorowego danego kraju?

Tak, tłumacz przysięgły w Warszawie może złożyć przysięgę w obecności konsula honorowego danego kraju. Na przykład, jeśli ktoś potrzebuje tłumaczenia oficjalnego dokumentu na język obcy i są obecni jedynie konsul honorowy danego kraju oraz tłumacz przysięgły, to tłumacz mógłby złożyć przysięgę przed konsulem honorowym, aby potwierdzić prawdziwość tłumaczenia.
Sitemap