Informacje o egzaminie –kliknij aby otworzyć

Komunikat o przyborach do części pisemnej –kliknij aby otworzyć

Komunikat o przyborach do części praktycznej –kliknij aby otworzyć

Przybory, które obowiązują na egzaminie pisemnym z kwalifikacji AU.20;
TG.14; T. 13; T.14 to długopis z czarnym tuszem oraz może być kalkulator prosty.


Przybory, które obowiązują na egzaminie praktycznym z kwalifikacji
TG.14; T. 13; T.14 to długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty,
ołówek, linijka, temperówka.


Na egzamin proszę się zgłosić na 30 minut przed jego rozpoczęciem.