Od 19 października 2020 r.  w Zespole Szkół w Szczurowej wprowadzono nauczanie hybrydowe.

TECHNIKUM

 • klasa 4T – w okresie 19-30 października klasa 4T przychodzi na zajęcia zgodnie z ustalonym planem lekcji
 • klasa 3T – praktyka zawodowa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • klasa 1 BSI
  • w okresie 19-21 października klasa 1 BSI przychodzi na zajęcia do szkoły zgodnie z planem, nauka w formie stacjonarnej
  • w okresie 26-28 października klasa ma zorganizowane nauczanie zdalne ; uczniowie pozostają w domu, lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji
 • Klasy 2 BSI
  • W okresie 19-30 października uczestniczą w kursach doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej w wyznaczonych szkołach. Szczegółowe informacje oraz zmiany znajdują się na stronach wyznaczonych szkół
 • Klasa 3 BSI
  • w okresie 19-21 października klasa 3 BSI ma zorganizowane nauczanie zdalne; uczniowie pozostają w domu; lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
  • w okresie 26-28 października przychodzi na zajęcia do szkoły zgodnie z planem, nauka w formie stacjonarnej

Ewentualne zmiany w planie lekcji zostaną podane w terminie późniejszym.