KOMUNIKAT

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  OD 18 STYCZNIA 2021 r.

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUROWEJ

  1. Od 18 styczna 2021 r. nauka w Zespole Szkół w Szczurowej nauka odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  2. W klasie 3 technikum są zorganizowane zajęcia stacjonarne z przedmiotów zawodowych (czwartek) w wymiarze 9 godzin lekcyjnych.
  3. W klasie 4 technikum są zorganizowane konsultacje grupowe z przedmiotów maturalnych (czwartek, piątek) w grupie do 10 osób. Udział w konsultacjach należy ustalić z nauczyciele m prowadzącym.
  4. Udział w lekcjach stacjonarnych z przedmiotów zawodowych jest obowiązkowy. Pozostałe lekcje w Technikum odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  5. We wszystkich klasach szkół branżowych nauka odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – nauka zdalna.
  6. W związku ze zmianą organizacji zajęć plan lekcji ulegnie zmianie. Uczniowie szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  7. Wszelkie zmiany i szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.