Zmiana dotyczy wyłącznie zajęć z przedmiotów zawodowych. W pozostałych klasach plan nie uległ zmianie.