Wszystkich Czytelników i Sympatyków biblioteki w Zespole Szkół w Szczurowej zachęcam do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym- „Moje selfie z książką”. Konkurs związany jest z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który brzmi- „Z książką Ci do twarzy”.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Biblioteka w Zespole Szkół w Szczurowej.
2. Cele konkursu:
mobilizowanie uczniów do czytania w okresie zdalnego nauczania,– rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
– pobudzanie wyobraźni i ciekawości świata,
– aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele.
4. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie selfie z ulubioną książką.
Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z definicją „selfie”- zdjęcie przedstawiające osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Ważne jest wkomponowanie okładki w pasujące do niej otoczenie tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z książką.

5. Czas trwania konkursu do 8 listopada.
6. Kryteria oceny:
– oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu,
– ciekawe aranżacje, poczucie humoru,
– zgodność z tematyką konkursu.  

7. Komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze zdjęcia, a ogłoszenie laureatów nastąpi                  9 listopada.

8. Najciekawsze zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

Liczę na Waszą kreatywność i oryginalne pomysły! Życzę dobrej zabawy!

Tekst: M. Borowiec