W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej
z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany
głównie do rodziców.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz prowadzenie zajęć w
placówkach oświatowych w systemie zdalnym dotarcie do jak największej
grupy odbiorców możliwe jest jedynie poprzez umieszczenia spotów na
stronach internetowych instytucji działających na rzecz dzieci i
młodzieży.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o umieszczenie na
swoich stronach internetowych spotu profilaktycznego o tematyce
związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży oraz
przesłanie na adresy mailowe placówek oświatowych z terenu miasta i
powiatu tarnowskiego linków do spotu oraz informacji o działaniu.

Za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby z góry dziękujemy.

Jednocześnie nadmieniam, że wyżej wymieniony spot profilaktyczny
został umieszczony na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w
Tarnowie oraz na portalu społecznościowym Facebook.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing

– wersja MAX (rozdzielczość)

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing

– wersja MIN (rozdzielczość)

              Naczelnik

     Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

         w Tarnowie

   kom. Paweł Jantoń