14 uczniów Technikum w Szczurowej wzięło udział w płatnych wakacyjnych stażach. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec i technik obsługi turystycznej 4 tygodnie wakacji przeznaczyli na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji. Staże zostały zorganizowane w  ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczniowie odbywali staż w firmach: Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa w Szczurowej, VICTORIA Eryk Dobosz, Biuro Podróży Gosia Tour, Restauracja-Hotel August,  J. Niemiec Spółka Jawna, Firma “MADA” Magdalena Mostek, Partner Działalność Handlowa Roman Hebal-Lidia Hebal, Firma Handlowo-Usługowa ETNA Elżbieta Waligóra.

Wartość wypłaconego stypendium to aż 32 200 zł, czyli 2300 zł dla każdego stażysty. Zaświadczenia o stażu z pewnością pomogą uczniom na rynku pracy.

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom za opiekę i współpracę ze stażystami oraz stworzenie im warunków do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.