Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Te kryteria spełniła w naszej szkole uczennica z klasy III Technikum Handlowego – Emilia Wąsik, uzyskując średnią ocen 4,94.  

Emilia to osoba o wielu pasjach i zainteresowaniach. Uwielbia czytać książki, ma ogromny talent muzyczny – pięknie śpiewa, interesuje się sportem, a zwłaszcza piłką nożną. Przepada również za częstymi spacerami po lesie, które przynoszą jej relaks. Emilia to uczennica zawsze pozytywnie i aktywnie nastawiona do życia, a nauka stanowi jej główne zamiłowanie.

Serdecznie gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.