ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE SZKOŁY 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa wszelkich materiałów przedstawiających wizerunek mojego dziecka:

….……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

na stronie społecznościowej w serwisie facebook pod adresem www.zsszczurowa.edu.plw celu promocji szkoły.

Zespół Szkół w Szczurowej pragnie poinformować, że serwery serwisu facebook znajdują się poza granicami Unii Europejskiej, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Ucznia dane zostaną przetransferowane przez serwis facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

* Niewłaściwe skreślić